Menu
træning

Hør mere om fordelene!
Telefon (+45) 22 31 41 00

Ring nu
DK Eng

Tandlæger

Vil du optimere klinikkens drift, ydelser og antal patienter, som kommer ind igennem døren? Små ændringer, tilpasset din klinik, kan skabe store resultater.

Patienten i centrum

Erfaring viser, at man virkelig kan gøre en forskel ved at optimere patientens oplevelse, både før og under besøget på klinikken. Denne oplevelse vil i allerhøjeste grad influere de valg, patienten træffer i fremtiden.


Det er vigtigt at leve op til patienternes forventninger - og være opmærksom på, hvordan patienterne tænker, hvilke faktorer de prioriterer og hvordan de vurderer klinikken.

Hvad kan InsightPraxis tilbyde din klinik?

Vi er et team af dygtige specialister. Vores arbejde er altid specifikt tilpasset til den enkelte klinik og inkluderer:

  • Tilfredshedsundersøgelse – med fokus på patientens oplevelse på klinikken

  • Arbejdspladsvurdering

Tandlæge

Tilfredshedsundersøgelse

Hvordan er patientens oplevelse?

Tandlæger må i dag forholde sig til den øgede kommercielle verden, vi arbejder i, samt de øgede krav patienterne stiller. Man bliver bedømt af sine patienter på deres oplevelse og det helhedsindtryk, de har af klinikken. Det influerer de valg, patienterne træffer i fremtiden, og kan være afgørende for, om de kommer tilbage eller ej, og om de vælger at anbefale klinikken til andre.


En tilfredshedsundersøgelse er et værdifuldt ledelsesværktøj,bl.a. til målrettet klientkommunikation og prioritering af investeringer. Klinikker, som har en stærk og loyal patientbase er ofte de klinikker, som løbende arbejder på at afdække, hvordan de kan tilbyde patienten den bedst mulige totaloplevelse. Loyale patienter er afgørende for rentabilitet og succes i serviceorienterede virksomheder. En tilfredshedsundersøgelse er den bedste ledende indikator man kan få og kan give vigtig information om, hvordan fremtiden ser ud for klinikken.


Man sender patienten en vigtig besked: "Vi er interesserede i at høre, hvad du mener om os, så vi kan arbejde på at give dig bedst mulig service."


Læs mere om tilfredshedsundersøgelse

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering (APV) – måling af medarbejdertrivsel.

InsightPraxis kan hjælpe med din udførelse af en arbejdspladsvurdering, som foretages nemt og anonymt, enten som tablet-undersøgelse eller som web-undersøgelse. Derved opnås ærlige tilbagemeldinger og man får et reelt billede af arbejdsmiljøet. Vores APV tilpasses klinikken og afdækker bl.a. områder som anerkendelse, samarbejde, rolleklarhed, mening i arbejdet og motivation.


Det et vigtigt at afdække medarbejdernes behov

Det er ikke nok bare at tro at men ved, hvad medarbejderne ønsker. Man skal vide hvad der opfattes som værende godt og hvad der opfattes som værende mindre godt. Tilfredse og motiverede medarbejdere er klinikkens vigtigste aktiv.


Det starter med indsigt. Vores APV vil hjælpe med at afdække hvilke tiltag der med succes kan tilbydes/implementeres – med opbakning fra medarbejderne.

Optimer patientoplevelsen

InsightPraxis kan gøre en forskel for dig. Kontakt os for at finde ud af hvordan.


I vil få indsigt, inspiration og viden, specifikt tilpasset netop jeres praksis, så I kan tilbyde jeres patienter den optimale patientoplevelse, hver gang de besøger klinikken. Dette er den vigtigste succes-strategi for tandlæger, som har overskud til at tænke og handle langsigtet.


Potentialet har I allerede, og I vil blive glade når I oplever, at selv små ændringer kan skabe store resultater.