Leverandører

Som leverandør til dyrlæger er det essentielt for dig at vide, hvordan dine kunder oplever din service og dine produkter. Hvad får dine kunder til at vælge dig? Hvordan kan du tilbyde service, som er bedre end den service, andre leverandører tilbyder? Hvordan får du loyale kunder?

De fleste leverandører mener selv, at de tilbyder god service. Er kunderne enige?

"80% af administrerende direktører er af den opfattelse, at deres virksomhed leverer en overlegen kundeoplevelse, hvor kun 8% af kunderne er enige."

Bain & Company and Satmetrix


Hvor vigtigt er det, at kunderne er "tilfredse"?

"Undersøgelser viser, at op mod 80% af kunder, der vælger at købe deres produkt eller service via anden leverandør, var tilfredse inden de skiftede."

Bain & Company


En tilfreds kunde er ikke nødvendigvis en loyal kunde. For at dine kunder bliver loyale, skal de være mere end tilfredse - de skal være glade!

Leverandører

Tilfredshedsundersøgelse

For at dine kunder bliver loyale, skal de være mere end tilfredse - de skal være glade!

”Med mindre du satser benhårdt på kundeoplevelsen og på at være der for kunden, så kan loyaliteten ligge et meget lille sted. Konkurrenten bliver lynhurtigt det foretrukne valg, hvis kunden ikke oplever at få noget ekstra hos dig.” -Scandic Hotels


Hvorfor er det vigtigt at have loyale kunder?

  • Loyale kunder stoler på dig og køber mere hos dig

  • Loyale kunder er mindre tilbøjelige til at blive tiltrukket af konkurrenterne

  • Loyale kunder er mindre prisfølsomme

  • Loyale kunder anbefaler og henviser nye kunder

  • Det er billigere at fastholde loyale kunder end at tiltrække nye

  • En tilfredshedsundersøgelse er derfor et vigtigt ledelsesværktøj.

Ekstern sparring

Som leverandør til dyrlæger er der mange ubesvarede spørgsmål, når det kommer til fx introduktion af et nyt produkt eller en ny service, bedst mulig markedsføring af sine produkter eller noget helt tredie.


Vi hører ofte spørgsmål som:


  • Hvad siger dyrlæger til.......?

  • Hvordan vil dyrlæger modtage.....?


InsightPraxis kan hjælpe med at afdække den information, du har brug for. Vi kan fx fungere som ekstern sparringspartner og/eller udføre kundebesøg og afdække den information, leverandøren har behov for.


Hver opgave er individuel og fortjener derfor en individuel løsning. Kontakt os for en uforpligtende dialog om, hvad jeres behov er og hvad opgaven går ud på.

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering (APV) – måling af medarbejdertrivsel.

InsightPraxis kan hjælpe med din udførelse af en arbejdspladsvurdering, som foretages nemt og anonymt, enten som tablet-undersøgelse eller som web-undersøgelse. Derved opnås ærlige tilbagemeldinger og man får et reelt billede af arbejdsmiljøet. Vores APV tilpasses arbejdspladsen og afdækker bl.a. områder som anerkendelse, samarbejde, rolleklarhed, mening i arbejdet og motivation.


Det et vigtigt at afdække medarbejdernes behov

Det er ikke nok bare at tro at men ved, hvad medarbejderne ønsker. Man skal vide, hvad der opfattes som værende godt og hvad der opfattes som værende mindre godt. Tilfredse og motiverede medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktiv.


Det starter med indsigt. Vores APV vil hjælpe med at afdække hvilke tiltag der med succes kan tilbydes/implementeres – med opbakning fra medarbejderne.

Salg af produkter gennem dyrlægepraksis

Er du ansvarlig for salg af foder, tilskud, velværeprodukter eller plejemidler igennem dyrlæger til deres klienter?

Medicinalfirmaer og foderfirmaer, som forhandler denne type produkter til slutbrugere gennem dyrlæger, har nogle helt særlige udfordringer, hvis de gerne vil opnå bedst muligt salg af deres produkter.

Hvorfor? Fordi der ofte er tale om virkelig gode evidensbaserede og effektive produkter, hvilket betyder, at disse produkter har en pris, der matcher deres høje kvalitet. For at videreformidle produkternes egenskaber og fordele til klienten, er det vigtigt at klinikkens medarbejdere har en god faglig indsigt i produkterne – OG AT ALLE KAN KOMMUNIKERE DENNE VIDEN PÅ EN RELEVANT OG VEDKOMMENDE MÅDE TIL DEN ENKELTE KLIENT.


Både medicinalfirmaer og foderfirmaer er fantastisk dygtige til at udarbejde informativt og omfattende fagligt materiale til dyrlægerne.


Ofte modtager klinikken artikler mm. til at understøtte denne information, og ofte findes der også en klientbrochure, med information til klienten om, hvordan produktet anvendes.

Med andre ord, så har leverandøren mere end opfyldt klinikkens behov for faglig information og samtidig leveret en god og brugbar vejledning til klienten. Hvis klinikken ønsker yderligere faglig information eller dokumentation, er en konsulent fra pågældende firma som regel hurtig til at levere varen. Leverandøren har dermed gjort sin del af arbejdet, og venter nu på det store salg af deres fremragende produkter. Desværre bliver mange af disse store forhåbninger ikke indfriet, og ofte må leverandøren sande, at selv om produktet er fantastisk, lever salget ikke op til forventningerne.


Det er på dette tidspunkt, at leverandøren stiller sig selv det oplagte spørgsmål:

"Hvorfor sælger klinikken ikke mere af dette fantastiske produkt?"


Det er præcis dette spørgsmål, jeg gerne vil hjælpe gode veterinærleverandører med at besvare – og med at finde en løsning på.


Optimer kundeoplevelsen

InsightPraxis kan gøre en forskel for dig. Kontakt os for at finde ud af hvordan.


I vil få indsigt, inspiration og viden, specifikt tilpasset netop jeres virksomhed, så I kan tilbyde jeres kunder den optimale kundeoplevelse, hver gang de handler hos jer. Dette er den vigtigste succes-strategi for virksomheder, der har overskud til at tænke og handle langsigtet.


Potentialet har I allerede, og I vil blive glade når I oplever, at selv små ændringer kan skabe store resultater.