Menu
træning

Hør mere om fordelene!
Telefon (+45) 22 31 41 00

Ring nu
DK Eng

Læger

Det er vigtigt at arbejde med den patientoplevede kvalitet i praksis. Valg af metode til at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt patienterne er op til den individuelle praksis.

Erfaring viser, at man kan gøre hverdagen bedre og optimere det samspil man har med sine patienter ved at optimere patientens oplevelse, både før og under besøget på klinikken. God patientkommmunikation, både telefonisk og på klinikken, er i høj grad medvirkende til at optimere patientens oplevelse.


Hvad kan InsightPraxis tilbyde din praksis?

Vi er et team af dygtige specialister. Vores arbejde er altid specifikt tilpasset til den enkelte praksis og inkluderer:

  • Tilfredshedsundersøgelse

  • Arbejdspladsvurdering

Tandlæge

Tilfredshedsundersøgelse

Valg af metode til at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt patienterne er op til den individuelle praksis. DanPEP eller andet relevant koncept kan vælges. Undersøgelsens omfang skal være begrænset og indholdet relevant for alle: Læge, patient og region. Et fleksibelt system hvor både standard spørgsmål samt, hvis ønsket, individuelle spørgsmål tilpasset den enkelte praksis er optimalt.


Patienten i centrum

Hvordan oplever patienterne et besøg på klinikken? Hvordan ved man, om oplevelsen på klinikken levede op til forventningerne? Man udfører en tilfredshedsundersøgelse blandt egne patienter. Udføres hurtigt, nemt og anonymt på en tablet, mens patienten er på klinikken.


Man sender patienten en vigtig besked:"Vi er interesserede i at høre, hvad du mener om os, så vi kan arbejde på at give dig bedst mulig service."


Læs mere om tilfredshedsundersøgelse

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering (APV) – måling af medarbejdertrivsel.

InsightPraxis kan hjælpe med din udførelse af en arbejdspladsvurdering, som foretages nemt og anonymt, enten som tablet-undersøgelse eller som web-undersøgelse. Derved opnås ærlige tilbagemeldinger og man får et reelt billede af arbejdsmiljøet. Vores APV tilpasses arbejdspladsen og afdækker bl.a. områder som anerkendelse, samarbejde, rolleklarhed, mening i arbejdet og motivation.


Det et vigtigt at afdække medarbejdernes behov

Det er ikke godt nok bare at tro at men ved, hvad medarbejderne ønsker. Man skal vide hvad der opfattes som værende godt og hvad der opfattes som værende mindre godt. Tilfredse og motiverede medarbejdere er klinikkens vigtigste aktiv.


Det starter med indsigt. Vores APV vil hjælpe med at afdække hvilke tiltag der med succes kan tilbydes/implementeres – med opbakning fra medarbejderne.

Optimer patientoplevelsen

InsightPraxis kan gøre en forskel for dig. Kontakt os for at finde ud af hvordan.


I vil modtage målrettet rådgivning og sparring til at optimere patientoplevelsen – den vigtigste strategi for lægepraksis, som tænker langsigtet. Potentialet har I allerede, og I vil blive glade når I oplever, at selv små ændringer kan skabe store resultater.