Dyrlæger

Hvordan oplever dine patienter/ klienter/kunder din virksomhed? Hvad er deres forventninger?

Klienten i centrum

Vi har nu evidens for, at man kan gøre en forskel ved at optimere klientens oplevelse, både før og under besøget på klinikken. Denne oplevelse vil i allerhøjeste grad influere de valg, klienten træffer i fremtiden. God klientkommunikation er en meget vigtig faktor for at opnå succes i smådyrspraksis.

Hvad kan InsightPraxis tilbyde din klinik?

Vi er et team af dygtige specialister. Vores arbejde er altid specifikt tilpasset til den enkelte klinik og inkluderer:

 • Klienten i centrum - fokus på klientcentreret praksis

 • Tilfredshedsundersøgelse - fokus på klienternes oplevelse

 • Forebyggende sundhedspleje - fokus på opretholdelse af godt helbred

 • Telefontræning - fokus på klientkommunikation

 • Markedsføring - fokus på branding og synlighed

 • Arbejdspladsvurdering - fokus på medarbejdertrivsel

 • Praksistjek 360°

Insight

Klienten i centrum

Er det vigtigt, at klienterne har en god oplevelse?

Ja - absolut. Man bør fokusere på, at klienterne har en optimal oplevelse. En stor undersøgelse, baseret på en database af over 5500 praksis, hvor man har analyseret data fra de sidste 10 år, viste at:Den vigtigste faktor, som differentierer en succesfuld praksis fra en ikke succesfuld praksis, er fokus på stærke og varige klientrelationer.


Hvad er det helt overordnet, den "succesfulde praksis" gør bedre end andre?

De styrker deres klientfokus - De kommunikerer værdierne af forebyggende sundhedspleje - De er gode til at tiltrække og fastholde klienter


Hvordan kan man opnå bedst mulig succes i veterinærpraksis med fokus på familiedyr?

En arbejdskultur, hvor man fokuserer specifikt på klientkommunikation og på at klienten får en god oplevelse på klinikken, er helt central for bedst mulig succes i veterinærpraksis.


Tilfredshedsundersøgelser

Hvorfor foretage tilfredshedsundersøgelser? Klienttilfredshed er vigtigt, fordi kun virkelig glade klienter, som er mere end tilfredse, er loyale klienter.

Loyale klienter er afgørende for rentabilitet og succes i serviceorienterede virksomheder, og bidrager til din praksis på mange måder:

 • Gentagne transaktioner er affødt af efterfølgende besøg

 • Loyale klienter er mindre prisfølsomme, koncentrerer sig om service i stedet for pris og er mindre tilbøjelige til at blive tiltrukket af konkurrenter

 • Loyale klienter køber flere serviceydelser end ikke-loyale klienter

 • Loyale klienter er billigere at servicere. De har tillid til de ydelser man tilbyder og accepterer lettere en anbefaling

 • Loyale klienter henviser andre til din praksis


En tilfredshedsundersøgelse er et vigtigt ledelsesværktøj:

Klinikker, som har en stærk og loyal klientbase er ofte de klinikker, som løbende arbejder på at afdække, hvordan de kan levere den helt rigtige totaloplevelse.


Man sender klienten en vigtig besked:

"Vi er interesserede i at høre, hvad du mener om os, så vi kan arbejde på at give dig og dit dyr bedst mulig service."


Forebyggende sundhedspleje

De gamle vaner og tanker om at "Dyrlæger er til for at tage sig af syge dyr" bør ændres til at "Dyrlæger tager sig af alle dyr".

Klienterne skal gerne vænnes til, at de hos dyrlægen kan få råd og vejledning om hvordan de opretholder deres selskabsdyrs gode helbred. Klienter værdsætter god information vedr. vigtige områder som fx pasning og pleje, adfærd, motion, ernæring, neutralisering og parasitforebyggelse - og de værdsætter at få fyldestgørende svar på deres mange spørgsmål.


Rent markedsføringsmæssigt er det er god anbefaling at opdele klinikkens patienter i 2 grupper:

1. Syge dyr (ca. 3% af selskabsdyrspopulationen)

2. Raske dyr, hvis helbred skal opretholdes (ca. 97% af selskabsdyrspopulationen) - stort potentiale


De syge dyr kommer til dyrlægen, når ejeren mener, der er behov for et dyrlægebesøg. Når de kommer ind, skal de tilbydes bedst mulig diagnostik og behandling.


De raske dyr kommer ind pga. god klientkommunikation, branding, aktiv information/markedsføring og henvisninger. Generelt vil det være en god idé at fokusere meget mere på ydelser i denne kategori i klinikkens kommunikation udadtil. Mange ejere ønsker god og korrekt information, og denne information er ikke altid nem at finde.


En stor undersøgelse, baseret på en database af over 5500 praksis, hvor man har analyseret data fra de sidste 10 år, viste at klinikker, som havde fokus på forebyggende sundhedspleje, klarede sig signifikant bedre end klinikker, som ikke fokuserede på forebyggende sundhedspleje.


Telefontræning

Telefonen er klinikkens vigtigste arbejdsredskab Hvad kan man gøre mere effektivt, når man besvarer telefonen?


Erfaring fra England viser, at en omprogrammering af de mindre gode vaner, man muligvis har opbygget, til bedre vaner, i sig selv vil øge antallet af konsultationer.


Struktureret kommunikation

Vi arbejder på kurserne med at anvende struktureret kommunikation, som alle kan relatere til, og som kan anvendes som udgangspunkt til at besvare telefonopkald. Tilpasset danske forhold. Nedbryd gamle vaner og lær nye. Målet er øget service-fokus og optimal patient- og klientpleje.


Markedsføring

- med fokus på branding og synlighed af klinikken


Brand og synlighed

Vi arbejder med klinikkens brand og synlighed i lokalområdet og i cyberspace. Der vil især blive lagt vægt på, hvordan man med fordel kan differentiere sig fra andre. Baseret på danske dyreejeres tilbagemeldinger samt erfaringer fra ind- og udland.


Hvorfor vælger klienterne at kontakte din klinik?

 • Klinikken er synlig

 • De har fået klinikken anbefalet


Klienternes 3 vigtigste overvejelser, når de vælger dyrlæge:

 • Forstår klinikken mig og kan jeg føle mig tryg?

 • Hvilken type klinik er det og hvilke egenskaber og fordele har klinikken?

 • Hvad kan klinikken gøre for mig og mit dyr?


Disse spørgsmål skal besvares tilfredsstillende i klinikkens kommunikation og markedsføring.

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering (APV) – måling af medarbejdertrivsel.

InsightPraxis kan hjælpe med din udførelse af en arbejdspladsvurdering, som foretages nemt og anonymt, enten som tablet-undersøgelse eller som web-undersøgelse. Derved opnås ærlige tilbagemeldinger og man får et reelt billede af arbejdsmiljøet. Vores APV tilpasses arbejdspladsen og afdækker bl.a. områder som anerkendelse, samarbejde, rolleklarhed, mening i arbejdet og motivation.


Det et vigtigt at afdække medarbejdernes behov

Det er ikke nok bare at tro at men ved hvad medarbejderne ønsker. Man skal vide hvad der opfattes som værende godt og hvad der opfattes som værende mindre godt. Tilfredse og motiverede medarbejdere er klinikkens vigtigste aktiv.


Det starter med indsigt. Vores APV vil hjælpe med at afdække hvilke tiltag der med succes kan tilbydes/implementeres – med opbakning fra medarbejderne.

Praksistjek 360° -
et sundhedstjek for klinikken

Hvordan går det i dagligdagen? Udnytter I jeres potentiale og muligheder? Ved I hvad jeres potentiale og muligheder er? Få målt klinikkens puls og temperatur. Få inspiration fra en kollega, som ser klinikken ”udefra” og ”fra klientens synspunkt”. Få idéer fra andre klinikker, som klarer sig godt. Få inspiration til nye tiltag, udvikling og vækst.


Vælg hvilke elementer der skal indgå i jeres Praksistjek:

Tilfredshedsundersøgelse: Klinikken beder alle klienter om at besvare spørgsmål for at afdække klienternes oplevelse af klinikken.


Fokusgruppeinterview: Et møde med en udvalgt gruppe dyreejere, hvor vi sætter fokus på emner, I gerne vil have belyst.


Arbejdspladsvurdering (APV): Måling af medarbejdertrivsel. Udføres nemt og anonymt enten som tablet-undersøgelse eller web-undersøgelse.


Klinikbesøg/observation: Halv- eller heldags besøg på klinikken. Klinikken modtager efterfølgende forslag og materiale til nye tiltag.


Klinikejermøde: Præsentation af undersøgelsesresultater samt diskussion.


Inspirationsmøde: Et møde for alle på klinikken - basis for videreudvikling


Tilbud til dyrlæger, som ønsker
langtidssucces i smådyrspraksis

Hvordan opnås langtidssucces i smådyrspraksis?

En arbejdskultur med specifikt fokus på at opbygge stærke og varige klientrelationer er helt central for bedst mulig succes. Hvis du samtidig vælger at fokusere endnu mere på forebyggende sundhedspleje, end du gør nu, vil du ramme plet.


Jeg kan på et introduktionsmøde vise jer, at I kan opnå:

 • Bedre økonomisk langtidssucces

 • Bedre diagnostik og behandling af jeres patienter

 • Bedre compliance fra jeres klienter

 • Større arbejdsglæde hos jeres medarbejdere


Hvordan?

Ved at opbygge stærke og varige klientrelationer og fokusere på forebyggende sundhedspleje.


Årsagen til, at jeg er sikker på, at jeg kan hjælpe jer, er helt enkel:

Siden 2011 har jeg analyseret tilbagemeldinger fra tusindvis af klienter, som har besøgt dyrlægen med deres kæledyr. Disse tilbagemeldinger, sammen med AAHA’s Rapport (baseret på 5500 praksis, hvor data indsamlet siden 2002 er inkluderet), viser med al tydelighed at:


Når I vælger at følge mine anbefalinger og implementere de rette tiltag og justeringer i jeres daglige rutine, vil I allerede være godt på vej. Disse tiltag kræver IKKE investering i dyrt udstyr og I skal IKKE gå på kompromis med jeres faglighed.


Optimer klientoplevelsen

InsightPraxis kan gøre en forskel for dig. Kontakt os for at finde ud af hvordan.


I vil få indsigt, inspiration og viden, specifikt tilpasset netop jeres praksis, så I kan tilbyde jeres klienter den optimale klientoplevelse, hver gang de besøger klinikken. Dette er den vigtigste succes-strategi for dyrlæger, som har overskud til at tænke og handle langsigtet.


Potentialet har I allerede, og I vil blive glade når I oplever, at selv små ændringer kan skabe store resultater.